Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling en functionaliteit van zelfwerven.nl en de daarin opgenomen gegevens, kunnen zelfwerven.nl en aan haar gelieerde ondernemingen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. zelfwerven.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

zelfwerven.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor beweringen en meningen, geuit op de pagina’s van zelfwerven.nl en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. zelfwerven.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door gebruiker wordt gebruikt of wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De functionaliteit van- en de informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. zelfwerven.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op overeenkomst(en) tussen de gebruiker en zelfwerven.nl waarop deze disclaimer en vrijwaring betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Verzamelen en bewaren van gegevens

Wij verzamelen persoonlijke en demografische gegevens die gebruikers aan ons verstrekken. Wij verzamelen ook gegevens over hoe gebruikers onze sites gebruiken en welke delen van de site worden bezocht. De logbestanden bevatten informatie die nodig is voor het analyseren van het gebruik van bedrijfsmiddelen, het oplossen van problemen en het verbeteren van diensten. Wij maken ook gebruik van cookies en van web beacons.

Verwerking en beveiliging van gegevens

Wij streven er naar een veilige en betrouwbare omgeving aan te bieden door toegang tot onze site te beperken tot legale gebruikers. Wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde partijen geen toegang zullen krijgen. Wij kunnen ook niet controleren hoe bevoegde gebruikers informatie, die door sollicitanten wordt geüpload, bewaren of doorgegeven. Daarom raden wij sollicitanten aan om geen gevoelige informatie te vermelden in sollicitaties.

Wij hebben geen inzage in gegevens nog kunnen wij de gegevens bewerken. Het is aan de gebruiker om de gegevens vertrouwelijk te behandelen en gegevens niet verder te verstrekken. De omgeving wordt natuurlijk door ons beveiligd. Dit bied echter geen garantie.

Wij gebruiken de informatie, die aan ons vertrekt wordt, om onze producten en diensten te leveren en om onze sites te beheren en te verbeteren. Onze diensten kunnen het tonen van gepersonaliseerde informatie en advertenties bevatten. Wij kunnen gebruik maken van jouw gegevens om contact met je op te nemen over zelfwerven.nl updates, het uitvoeren van onderzoeken, of het verstrekken van informatie of servicegerichte communicatie, inclusief belangrijke veiligheidsupdates, tenzij je kiest voor de opt-out mogelijkheid door je accountprofiel aan te passen.

Openbaarmaking van gegevens aan anderen

Wij kunnen gegevens delen met derden, die ons helpen met het verzorgen van onze producten en diensten. Deze derden mogen deze informatie alleen gebruiken om ons te helpen met het verstrekken van deze producten en diensten. Wij kunnen gegevens openbaren of doorgeven wanneer onze onderneming wordt verkocht of overgenomen.

Chat openen
1
Kun je alles vinden?
Hallo, heb je nog vragen?

Als je wilt kan ik je persoonlijk adviseren via WhatsApp. Ik help je graag.

Groet!
Het zelfwerven team